Logo
Kongshall på Borre - utvikling av rekonstruksjon, første versjoner
De første forslag til gildehall fra vikingtid på Borre, Vestfold. 3D modell.
Klikk på bildene for større versjoner.
Tilbake til hovedsiden
Plan (PDF-fil)
Foreløpig rapport (PDF)
Første Forslag

Foreløpig planutkast
PDF fil
Alternativ
Alternativ
Alternativ
Størrelsesforhold mellom hall og resten kan være noe unøyaktig, pga perspektivfortegnelse i foto.
Hallen fra siden
Visualiseringer for ulike lokaliseringsalternativer
Klikk for store versjoner