Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Evebøgården (Eide, Gloppen)
På gården Eide/Evebø i Sandane, Gloppen kommune ble en mann fra samfunnets elite hauglagt en gang på siste halvdel av 400 tallet e.Kr. "Eidehøvdingen" som han er blitt kalt, ble gravlagt i sin fineste drakt, sine våpen og et rikholdig gravgods. Graven er en av de fornemste gravene fra denne perioden her i landet. Den store andelen bevarte tøyfragmenter i graven gjør også denne til en av de viktigste kildene til vår kunnskap om jernalderens draktskikk.

I år 2000 ble det ved arkeologiske utgravinger i regi av Universitetet i Bergen funnet sporene etter en storgård på Eide. Gården er fra samme tid som graven, og dermed er det trolig Eidehøvdingens gård som er funnet.

De avdekkede sporene viser en stor hovedbygning på hele 43 meters lengde og 8 meters bredde, samt en tilhørende fjøsbygning med båseskiller til rundt 30 storfe. Høvdinggården har ligger på samme sted gjennom flere generasjoner.

I forbindelse med publikasjonen av funnet (Søren Diinhoff, UiB) samt plan om rekonstruksjon i full skala av gården, har Arkikon utarbeidet et rekonstruksjonsforslag av gården, basert på de arkeologiske sporene, samt det vi vet om den forhistoriske byggeskikken i denne perioden.

Drakt-rekonstruksjon

Evebo 2001film from Ragnar L. Børsheim on Vimeo.

Animasjon fra 2001 med rekonstruksjonen av gårdsanlegget: